Ukesgolf 2024 - Påmelding skjer i Metrix

Onsdager - Shotgun-start. Oppmøte kl. 17:45 (inndeling i grupper 1750), alle deles i grupper før man starter ved hvert sitt hull. 

Søndager - Flexstart. Påmelding i Metrix. Minimum 3stk per gruppe for at resultat skal være gyldig. 


Til påmelding ukesgolf